The EU's Cultural Network - Iranians The EU's Cultural Network - Iranians
   France  Danmark  Norway  Germany  England  Netherland    Be  Finland  Es  Italian  Greek  Austrian  Iran

|Svenska تابلو اعلانات|  گفتگو | بايگانی| پيوندها |صفحه نخست

Anslagstavla  |  Bra att veta  |  Dialog  |   Arkiv  |  Länkar |   پيوندها   |  فارسی  |   Hem

در باره EUCN

 

فعاليتها و پروژه ها

 اتحاديه اروپا

سازمان ملل

حقوق بشر

سياستهای پناهندگی

اسناد

تماس با EUCN

تماس با وب سايت

 

 

 

 

کانون پژوهش

فرهنگ ايران

نتايج انتخابات پارلمان اروپا

استقبال محدود ، تنبيه احزاب حاکم،
قدرت گيری مخالفان

image

·  بزرگترين انتخابات پارلماني نشان داد كه افكار عمومي اروپا نسبت به نهادها و موضوعات اروپايي بي تفاوت هستند. راي دهندگان انتخابات در انگليس، توني بلر را به دليل نقشش در جنگ آمريكا عليه عراق و احزاب حاكم در فرانسه، آلمان و لهستان را به دليل نرخ بالاي بيكاري، ركود اقتصادي و اصلاحات اجتماعي دردناك تنبيه كردند

·  تنها ‌٢/٤٤ درصد از ‌٣٥٠ ميليون واجدين شرايط راي دادن در انتخابات پارلمان اروپايي شركت كردند كه كمترين ميزان مشاركت مردم از زمان برگزاري انتخابات مستقيم براي پارلمان اروپايي بوده است. در كشورهاي تازه وارد به پارلمان اروپايي ميزان مشاركت كمتر بود و در حد ‌٢٦ درصد بود.

Sun 13/06/04 | 10:56

ايسنا، بی بی سی :انتظار مي‌رود كه با پايان چهارمين و آخرين دور راي گيري انتخابات پارلمان اروپايي، احزاب راست ميانه هم‌چون گذشته بالاترين تعداد كرسي‌هاي پارلمان را به خود اختصاص دهندبه گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از خبرگزاري رويتر، پيش بيني مي‌شود كه احزاب ميانه راست از ‌٧٣٢ كرسي پارلمان اروپايي، ‌٢٧٤ كرسي را به خود اختصاص دهند. پس از احزاب ميانه راست، سوسياليست‌ها و ليبرال دموكرات‌ها در رده‌هاي بعدي قرار دارند. راي دهندگان اروپايي در اين انتخابات راي عدم اعتماد گسترده‌يي به دولت‌هاي خود دادند.

بزرگترين انتخابات پارلماني كه تنها شش هفته پس از گسترش اتحاديه به ‌٢٥ كشور صورت گرفت، نشان داد كه افكار عمومي اروپا نسبت به نهادهاي اروپايي بي تفاوت هستند. راي دهندگان انتخابات در انگليس، توني بلر را به دليل نقشش در جنگ آمريكا عليه عراق و احزاب حاكم در فرانسه، آلمان و لهستان را به دليل نرخ بالاي بيكاري، ركود اقتصادي و اصلاحات اجتماعي دردناك تنبيه كردند. تنها دولت‌هاي جديد اسپانيا و يونان از انتقام راي دهندگان فرار كردند.
تنها ‌٢/٤٤ درصد از ‌٣٥٠ ميليون واجدين شرايط راي دادن در انتخابات پارلمان اروپايي شركت كردند كه كمترين ميزان مشاركت مردم از زمان برگزاري انتخابات مستقيم براي پارلمان اروپايي بوده است. در كشورهاي تازه وارد به پارلمان اروپايي ميزان مشاركت كمتر بود و در حد ‌٢٦ درصد بود.

حزب سوسيال دموكرات‌ گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان نيز به بدترين نتايج خود از جنگ جهاني دوم دست يافت و حزب راست ميانه‌ي ژاك شيراك، رييس جمهور فرانسه نيز به دومين شكست انتخاباتي خود طي سه ماه گذشته رسيد.
حزب سيلويو برلوسكوني، نخست وزير ايتاليا نيز شكست خورد اما ميزان شكست حزبش نسبت به ساير هم پيمانان اروپايي آمريكا در جنگ عراق مانند انگليس، دانمارك و پرتغال كمتر بود. نتايج كلي انتخابات امروز (دوشنبه) اعلام مي‌شود.

نتايج انتخابات، که با شرکت اندک رای دهندگان واجد شرايط برگزار شد، حمايت گسترده تر مردم کشورهای عضو از احزاب و گروه هايی را نشان می دهد که نسبت به تقويت نهادهای اتحاديه اروپا و انسجام بيشتر اين کشورها در چارچوب اين اتحاديه نظر مساعدی ندارند.
در عين حال، اين احزاب نيز نتوانستند به آن ميزان حمايتی که انتظار داشتند دست يابند.

با اينهمه، در بريتانيا حزب استقلال پادشاهی متحده که مدافع خروج اين کشور از اتحاديه اروپاست توانست پيروزی قابل توجهی را نصيب خود کند.

در لهستان، دانمارک و سوئد نيز مخالفان اتحاديه اروپا توانستند به پيروزی غيرمترقبه ای دست يابند.

در آلمان نيز نامزدهای حزب حاکم با عدم استقبال رای دهندگان روبرو شدند و اين حزب با کسب تنها 22 درصد کل آرا بدترين شکست يک حزب حاکم اين کشور پس از جنگ دوم جهانی را متحمل شد.

با وجود افزايش حضور احزاب کوچکتر و مخالفان اقتدار اتحاديه اروپا در دوره جدطد پارلمان اروپا، جناح متشکل از احزاب راست ميانه همچنان بزرگترين جناح در اين پارلمان خواهد بود.

در انتخابات اخير پارلمان اروپا، حدود 155 رای دهنده از مجموع حدود 350 نفر واجدين شرايط در 25 کشور عضو آرای خود را به صندوق های رای ريختند تا 732 نماينده اين پارلمان چندمليتی را انتخاب کنند.

نتايج اوليه شمارش آرا *
تعداد کرسيها و درصد آرای جناحهای حزبی

راست ميانه: 265 کرسی 9/36 درصد آرا
سوسياليستها: 216 کرسی 1/30 درصد آرا
ليبرالها: 61 کرسی 5/8 درصد آرا
مستقلها: 59 کرسی 2/8 درصد آرا
چپ تندرو: 38 کرسی 3/5 درصد آرا
احزاب سبز و مليگرا: 34 کرسی و 7/4 درصد آرا
راستگرايان: 27 کرسی و 8/3 درصد آرا
مخالفان اتحاديه: 18 کرسی و 5/2 درصد آرا
*(پارلمان اروپا 732 کرسی دارد)

ما هم ميخواهيم در آينده اتحاديه اروپا سهيم باشيم

      

شبکه فرهنگي ايرانيان اتحاديه اروپا، ( EUCN-I نهادی است غير انتفاعی و متشكل است  از انجمن ها و كانونهای باورمند به دمکراسی، آزادی و منشور جهانی حقوق بشر ؛  كه در زمينه های فرهنگی ، اجتماعی و پناهندگی  در كشورهای اتحاديه اروپا فعاليت دارند.

از جمله اهداف   EUCN-I :  - شناخت و دستيابی به علايق و نقطه نظرها مشترک ؛ تبادل تجربه، اطلاعات و دانش  و گسترش همکاری بين انجمن های فعال در کشورهای  اتحادیه اروپا  می باشد.

انجمن های عضو  EUCN  می توانند در زير وب – سايت EUCN   يک  وب – سايت  ويژه انجمن خود و نيز آدرس پست الکترونیکی  شخصی  داشته باشند. هرانجمن با نام شخصی و کد  مخصوص  میتواند  به وب -  سایت اش مراجعه  کرده و  مطالب آنرا تغيير داده و يا فعاليت های انجمن شان را درآن درج نمايد.

 برای دريافت اطلاعات بيشتر می توانيد از طریق آدرس الکترونيکی  ikfc@eucn.org   و يا شماره موبيل 0046707856649  با ما تماس بگيرید!

Copyright © 2003 IKFC. - All rights reserverad.
Contact IKFC