Journalist; Berlin - Germany
Home | News | Information|

About the Society

Activity/ Project

To day

Articles of The Sociation/ Protocol

Music / Photo

Links

Contact us

The EU's Cultural Network - Iranians


Föreningens målsättning är:
att informera invandrar om deras rätigheter och skyldigheter i det svenska samhället;
att stärka invandrarns självförtroende;
att sträva efter ett kontinuerligt samarbete mellan föreningar på EU nivå.
att hjälpa invandrar att integreras i det ”nya” samhället.
att bekämpa våld, narkotika och droger, rasism, diskriminering och homofobi.
Detta görs genom regelbundna träffar, kurser, föreläsningar och seminarier, kulturella aktiviteter och solidaritet över gränserna. 
 

Föreningen vill aktivt bidra i integrationsarbetet i samhället och vill bekämpa segregation varhelst den visar sig.
Föreningen vill vara aktiv i utvecklingsarbetet av Angered och det närområde där föreningen finns.

Föreningen verksamhet bygger på de behov, önskemål och krav som besöker och kommer till föreningens lokal har. Det innebär att föreningen och centret alltid måste vara beredda att kämpa för att uppnå och tillgodose dessa behov.


IF-2003IF -2003


IF - 2003