نمونه‌ای که در این‌جا نمایش داده می‌شود از ادبیات اسپانیا است.

 

این شعرها از کتابی گرفته شده است با نام:

یک کَشتی از آب

در باره‌‌ ی ادبیات اسپانیا

که در سالِ 1981 در آلمان چاپ شده‌‌ ، و در سال 1991 دوباره چاپ شد. این کتاب را دو تن از نویسنده‌گان اسپانیایی که زبان آلمانی را هم  می‌دانستند چاپ کرده‌اند برای آشناساختن آلمانی‌ها با ادبیاتِ معاصر اسپانیا.

 

                  

                  

 

                                                               

                     

                                                   

 

         

                        

              

                  

                     نمونه‌ای که در این‌جا نمایش داده می‌شود از ادبیات آلمان است.

                   

 

 

 

Eenst     Jandl         

اِرنست  یاندل  [1]      

  

     6 شعر                   

 

( برگرفته از صفحه   193 از جلدِ ششم از مجموعه‌ی فصل‌نامه‌ی

«اَکسِنته» (Akcente):

مجلّه‌ برای ادبیات.

شماره‌ی

16 - 1969  )

 

 

 

ja  ja

ja  ja

ja  ja

ja  ja

ja

ja  ja

ja  ja

ja  ja

ja  ja

 

 

„der kuss“

(nach brancusi)

 

«بوسه»

(به شیوه‌ی برانکوزی)

    ...............................................................................................................

اشاره‌ی مترجم: کُنستانتین  برانکوزی، پیکرتراش ِ به‌نام ِ  رومانیایی/فرانسوی؛1876/1957. کارهای او راه‌گشای هنرمندان بسیاری بوده‌است. یکی از آثار او «بوسه» نام دارد.

Brancusi Constantin; Der Kuss , 1907            

بوسه 

 

 

 

 

 

 

 الِف- بای یک قدرت،  با 3 ناشناخته

 

 

 

Alphabet einer macht, mit 3 unbekannten

 

 

u. s. a.

u. s. a.

u. s. a.

u. s. a.

u. s. a.

u. s. a.

u. s. a.

u. s. a.

u. s. a.

u. s. a.

u. s. a.

u. s. a.

u. s. a.

u. s. a.

u. s. a.

u. s. a.

u. s. a.

u. s. a.

u. s. a.

u. s. a.

u. s. a.

u. s. a.

u. s. w.

       x.

       y.

     

 

                              

                                    تصحیح ِ  مسیر  

 

 

                                              kurskorrektur

ost

notost          

ostnotost

notnotost                       

notost   

ost                             

 

 

 

 

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

nih l

nih l

nih l

nih l

nih l

nih l

nih l

nih l

nih l

n h l

n hil

n hil

n hil

n hil

n hil

n hil

n hil

n hil

n hil

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

 

 

 

 

escalator

 

 

 

 

frucht               frucht               frucht               frucht               frucht               frucht

 

frucht               frucht               frucht               frucht               frucht

 

frucht               frucht               frucht               frucht

 

frucht               frucht               frucht

 

frucht               frucht

 

fracht

fracht

fracht

fracht

fracht

fracht

fracht

fracht

fracht

fracht

fracht

fracht

fracht

fracht

fracht

fracht

fracht

fracht

fracht

 

 

frucht               frucht

 

frucht               frucht               frucht

 

frucht               frucht               frucht               frucht

 

frucht               frucht               frucht               frucht               frucht

 

frucht               frucht               frucht               frucht               frucht               frucht

 

 

 

„der künstliche baum“

درختِ مصنوعی

 

اشاره مترجم:

کلمه‌ی

(die) Frucht

 به‌معنای میوه  است.

کلمه‌ی

die ) Fracht )   به‌معنای بار و محموله و نیز باربری است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

charlie´s walk

 

 

 

    (برای)für     charles chaplin

 

 

 

walk) toof

(charlie           foot

walk) toof

(charlie           foot

walk) toof

(charlie           foot

walk) toof

(charlie           foot

walk) toof

(charlie           foot

walk) toof

(charlie           foot

stop) toofoot

 


 

[1]- ارنست  یاندل- 1925/2000 – شاعر اُتریشی. زادگاه و مرگ‌گاه: وین . سراینده‌ی شعرهای تجربی. این شاعر هم مانند همه‌ی شاعران آلمانی‌زبانِ دیگر، چندین و چند جایزه را دریافت‌داشته و هیچ‌گاه از دریافتِ هیچ جایزه‌ای از هیچ‌جا خودداری نکرده‌است!

 بازگشت به فهرست همه‌ی نوشته‌ها        یازگشت به فهرست این نوشته