1-         شعرهايى از چين

       

 

   2-           شعرهايى از ژاپن

 

 

 

 

برگرفته‌شده از كتاب :

 

 

Lyrik des Ostens

Gedichte der Voelker Asiens

Vom Nahen

 bis zum

Fernen Osten

1978

Karl Hanser Verlag Muenschen Wien

( شعرشرق

شعرهاى مردم آسيا

از شرق نزديك تا شرق دور

1978

نشر ِ كارل هانزر- مونيخ وين)

 

 

 

 

چند اشاره :

 

    همه‌ي اين شعرها از زبان آلماني به فارسي برگردانده شده‌اند. تلاش  همه اين بوده كه شكل ِ اصلي ِ شعرها نگه‌داشته شود. همين‌طور، تلاش شد تا تصاوير ِ شعرها هم با همان ابزارها و عامل‌هايي كه اين تصاوير درشعر ِ اصلي با آن ها درست شده‌اند، برگردانده شوند.

همه‌ي اين تلاش‌ها البتّه براين فرض و يا اميد استوار است كه ترجمه‌ي آلماني نيز چنين تلاشي را داشته بوده و درآن موفق هم بوده باشد.  در پس‌گفتار ِ كتاب، ادّعا شده است كه اين ترجمه، از همه‌ي ترجمه‌هاي ديگري كه تا زمان چاپ این کتاب در زبان آلماني از شعرهاي چيني و ژاپني به‌طوركلّي و نيز از بسياري ازهمين شعرهايي هم كه دراين كتاب آمده‌اند شده، به اصل ِ شعرها نزديك‌تر است.

بااين حال، نمي توان ناديده گرفت كه هر نوشته‌ای، در رَوَندِ برگردانده‌شدن به زبانِ ديگري، هرچندهم كه به‌دقّت باشد، بخشي از اصالت خودرا ازدست خواهد داد.

دو نمونه‌ی چنین دشواری هایی:

 

1/    در شعر ِ ايسا   کوبایاشی    

                                      هايكوی هفتم :

        بوداي بزرگ-

        بينی را وام مي‌دهد برای پرواز

        به پرستوی كوچك !

 

2/    در شعر شي چينگ:

                                    بادِ شمال

 

                        هيچ چيزي سرخ‌ نيست مثل روباه ؛

                        هيچ چيزي سياه‌ نيست مثل كلاغ.

 

 

ترجمه‌ی فارسی این جمله‌ها، هیچ معنای روشنی را نمی‌رسانند.هيچ نمي ‌دانم ،اين جمله‌‌ها در اصل ِ شعر به این شکل بوده‌اند يا این‌که برگرداننده‌ی آلمانی ِ شعر آن‌ها را به این شکل ترجمه کرده است. به‌ناچار آن‌ها را كلمه‌به‌ كلمه به فارسی  برگردانده‌ام.

 

    سال های زاد و مرگِ شاعران، تقویم میلادی است. 

 

 

 

 

                                    یازگشت به فهرست همه‌ی نوشته‌ها    یازگشت به فهرست این نوشته