The EU's Cultural Network - Iranians

The EU:s Multicultural Network - Iranians           شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا   

                                                                             

صفحه نخست    |  Länkar  |  Svenska 

 

دفاع از حقوق بشر ، آزادی  و  دمکراسی از اهداف «شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا» است.

 

در باره EUCN

 EUCN در شهرهای مختلف اروپا:

گزارش تصويری از تاسيس EUCN 

فعاليت؛ پروژه

تماس با  EUCN

تماس با وب سايت

 

IKFC

Iranska Kultuforsknigens Center

کانون پژوهش فرهنگ ايران »»» 

 

گزارش اردوی

2008

 

 

Studieresa till

EU-parlamentet

گزارش اعزام جوانان به بروکسل و بازديد از پارلمان اتحاديه اروپا

 

 

Ungdoms resa till FN

گزارش  اعزام جوانان به سازمان ملل

 

 

Studieresa till

Sveriges Parlament

گزارش اعزام جوانان به استکهلم و بازديد از پارلمان سوئد

 

 

 اردوهای تابستانی کانون

IKFC's Läger

اردوی  1999 Läger

اردوی 2001 Läger

اردوی 2004 läger

اردوی 2005 lLäger

 

 

 

طرح اوليه ساختار يک پروژه

Power point

HTML

«ما نيز می خواهيم در آينده اتحاديه اروپا شرکت داشته باشيم!»               Vi skall också delta och påverka EU:s framtid

 

 

 

Inbjudan

 

Till samkväm/information angående ungdomars studieresa till

EU-parlamentet och möte med ledamöterna

 

6 oktober 2008

 

 

Vi vill inbjuda dig, och den som du vill, till en informationsträff, torsdagen den 23 oktober 2008, kl. 19.00. 

Vi träffas på restaurang Sofi, adress: Ranängsgatan 8 (Svingensplats), där kommer vi att bli serverade Persisk mat. 

Vi planerar en studieresa för 23 elever och 7 lärare till Bryssel, den 6:e november 2008.

Detta är en fortsättning på den studieresa vi gjorde till Sveriges Riksdag med 40 elever i nov 2006 och EU Parlamentet med 20 ungdomar i 15 maj 2007. Mer om den här resan, ord och bild, finns på:  www.eucn.org/sr.htm och www.eucn.org/eup.htm .

Eleverna kommer från olika kommuner i Partille, Mölndal och Göteborg.

Du kommer att träffa eleverna, som skall delta i studieresan, deras föräldrar och andra personer som engagerat sig i detta projekt!

För att vi skall kunna planera träffen vill vi att Du bekräftar om Du kan komma eller ej senast 17 oktober, 2008.

 

نشست، پيرامون برنامه مسافرت جوانان به پارلمان اروپا

بدين وسيله از شما و خانواده محترم تان درخواست می شود تا در گردهمائی که به منظور آشنائی، آگاهی و تبادل نظر پيرامون مسافرت جوانان به پارلمان ارويا برگزار می شود، شرکت نمائيد.

اين نشست برای پنجشنبه  23 اکتبر، ساعت 19 در  رستوران صوفی، با آدرس   Ranängsgatan 8 (Svingensplats)  تدارک ديده شده است.

در اين جلسه، همچنين سه تن از جوانان شرکت کننده در سفر قبلی ، برداشت و تجربه شان را از گشت و گذار در بروکسل، بازديد از پارلمان اروپا و گفتگو با نمايندگان آن؛ با ما سخن خواهند گفت.

برای آنکه مديران و کارکنان رستوان صوفی بتوانند با آمادگی و تدارک عالی و با با غذای لذيذ ايرانی و موسيقی دلنشين، از مهمانان ايرانی و سوئدی پذيرائی کنند؛  از همه ی عزيزان، صميمانه تقاضا می کنيم، حد اکثر تا تاريخ 17 اکتبر، آمادگی و تعداد شان را برای حضور در جمع جوانان، به ما اطلاع دهند!

توجه؛ هر شرکت کننده، صورت حساب خودش را می پردازد!

 

Arrangörer: IKFC (Iranska Kulturforskningens Center) i samarbete med: ABF; EUCN (The EU:s Cultural Network), IRISv (Iranska Riksförbundet i Sverige-Väst) Svensk- iranska vänskapsföreningen i Partille, UCI (UtbildningensCenter Iran); Andishe Iransk Kulturhus, IMC (Iranska Mehr Center), Föräldrar, Modersmålslärare inom Grund- och Gymnasieskolor i Västra Götalandsregionen,

 

 

 

Bilder av samkväm/information angående ungdomars studieresa till EU-parlamentet, ”European Commission” och möte med ledamöterna.

- گزارش تصويری از نشست، پيرامون برنامه مسافرت جوانان به پارلمان اروپا 

 

 

 

- Utvärdering    »»»»»

- ارزيابی   »»»» 

- Deltagarnas upplevelser »»»»

- گزارش جوانان و ...   »»»» 

- Ekonomiskredovisning  »»»»»

- گزارش مالی  »»»» 

- Program        »»»»»

برنامه   »»»» 

- Bilder av studieresan »»»»»

- گزارش تصويری   »»»» 

- Ett inslag fr. Sveriges Radio P2 

- گزارش راديو سوئد (پژواک)

- Deltagarlistan  »»»»»

- ليست شرکت کنندگان   »»»»»

- Samkväm/information  »»»»»

-  «شب نشينی» و گفتگو، پيرامون برنامه  »»

- Meddelande no. 1 (persiska) »»»

- اطلاعيه شماره 1  »»»

 

Ett stort och varmt tack till  EU-parlamentarikerna Hélène Goudin och Nils Lundgren samt Nina Rautelin, Birgitta Wijkman, Iman Bayazi  och ... som alla tog emot oss, informerade om EU och svarade på frågor.

Davoud Navaian

Projektledare

 

 

 برای ديدن گزارش سفر گروه اول جوانان به پارلمان اروپا و نظر جوانان،

لطفا عکس زير را کليک کنيد!

 

Ungdomarnas studieresa till Bryssel för besök på

"Europaparlamentet"; "European Commission"   15 - 17 maj 2007

The Hjällbo's Cultural Network

The Hjällbo Cultural Network

شبکه فرهنگی يئلبو

 

 

خبرفرهنگی از ...

 يوته بوری »»»

 اروپا  »»»

 ايران »»»

 

 

Konsert för fred

 

Nowrowz

 

  Sommarläge 2004

 اردوی تابستانی 2004

 1 >>   3 >>  2  >>  4 >>   5 >>   6 >>

 

   

  Summarläge 2005

   اردوی تابستانی 2005

 1»»»   2»»»  3»»» 4»»»   

 

 

EUCN

جلسه تاسيس شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا

 

 

Några bilder av IKFC:s aktivitetr

گزارش‌های تصويری از فعاليتهای فرهنگی و اجتماعی در يوته بوری! »»»

 

Rapporter av IKFC:s aktiviteter i 2003

     گزارش کوتاه از فعاليت  کانونپژوهش در سال 2003  

 

 

شبکه فرهنگي ايرانيان اتحاديه اروپا، ( EUCN نهادی است غير انتفاعی و متشكل  از انجمن ها و كانونهای باورمند به دمکراسی، آزادی و منشور جهانی حقوق بشر ؛  كه در زمينه های فرهنگی، اجتماعی و حقوق بشر در كشورهای اتحاديه اروپا فعاليت دارند.  اولين نشست EUCN در تابستان 2001 برگزار شد. و  اساسنامه و اهداف آن پس از يک سال گفتگو و تبادل نظر ؛  در نشست عمومی  تاريخ 29 تا 31 ژوئيه 2002 در يون شوپينگ - سوئد؛با شرکت نمايندگان تعداد زيادی از انجمن های ايرانی از کشورهای:  آلمان؛ اطريش؛ ايتاليا؛ انگلستان؛ دانمارک؛ سوئد؛ نروژ ؛ هلند و ... ؛ بررسی و تصويب شده است.  از جمله اهداف   EUCN - شناخت و دستيابی به علايق و نقطه نظرهای مشترک ؛ تبادل تجربه، اطلاعات و دانش  و گسترش همکاری بين انجمن های فعال در کشورهای  اتحادیه اروپا و دفاع از حقوق بشر، آزادی و دمکراسی  می باشد

Copyright © 2003 IKFC. - All rights reserverad. Contact:IKFC

 | Länkar|Svenska تابلو اعلانات|  گفتگو | بايگانی| پيوندها |صفحه نخست