The EU's Cultural Network - Iranians

The EU:s Multicultural Network - Iranians           شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا   

                                                                             

صفحه نخست    |  Länkar  |  Svenska 

 

دفاع از حقوق بشر ، آزادی  و  دمکراسی از اهداف «شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا» است.

 

در باره EUCN

 EUCN در شهرهای مختلف اروپا:

گزارش تصويری از تاسيس EUCN 

فعاليت؛ پروژه

تماس با  EUCN

تماس با وب سايت

 

 

IKFC

کانون پژوهش فرهنگ ايران »»» 

 

 

در يوته بوری

چه خبر؟  »»»»

Kulturnytt i Göteborg

 

 

گزارش اعزام جوانان به بروکسل و بازديد از پارلمان اتحاديه اروپا

Studieresa till

EU-parlamentet

 

گزارش  اعزام جوانان به سازمان ملل

Ungdoms resa till FN

 

گزارش اعزام جوانان به استکهلم و بازديد از پارلمان سوئد

Studieresa till

Sveriges Parlament

 

 

 

گزارش‌های تصويری از فعاليتهای فرهنگی و اجتماعی در يوته بوری! »»»

 

 

 

شبکه فرهنگی

 

 

 

 

    کتابخانه ‌ »»»

 

 

وضعيت مطبوعات در ايران

گزارش سال 1385

 

 

گزارش تصويری از برنامه:

به مناسبت صدمين سال آستريد ليندگرن!

Bilder av:

Astrid Lindgren Centennial

 

در يوته بوری  »»» 

در پارتيله  »»» 

 

 

طرح اوليه ساختار

يک پروژه

Power point

HTML

 

 

 

 

گزارش مالی شماره 3

اقدام  انسانی مشترک؛ ياری به کارگران شرکت واحد - ايران

 

گزارش حمايت از آموزش بچه های کار و خيابان  »»»»

 

 

 

ماشاءالله آجوداني

بايد از نقد تجددمان آغاز کنيم

 

 

اعلاميه جهانی حقوق بشر

 و ...  »»»»

 

 

از زندان رها شد ولی آزاد نشد!

 

 

 

Music Part

نماهنگ ها  »»»

 

 

 

 

 

 

Multimediabyråns

 

Den Globala Skolan

 

 

 

 

Superstart

Kunskapsnätet

 

 

رافت اسلامی

 

آرشيو

 

طرح اوليه ساختار پروژه

 

داوود نوائيان

8 - 10 feb 2007 Berlin

 

 

ياداشتهايی که در صفحات بعد ملاحظه خواهيد کرد، سرفصلهای  طرح اوليه ی «ساختار پروژه» است که در «گفتار پيش از دستور نشست 8 تا 12 فوريه ، در برلين » طرح کردم.

 
با اين اميد که،
 

- اين طرح اوليه ، با کمک شما ، بازنگری، تدقيق، کامل و قابل استفاده شود!

- ديگر در برنامه های پريودی مان با واژه های  کشدار «تلاش در جهت ...» مواجه نشويم!

- هدف های دست يافتنی با قابليت اندازه گيری، زمينی را ، برای هر پريود معين، در دستور کار خود قرار دهيم!

- از طريق کاربرد پروژه،  ارزيابی روشنی از عملکرد خود و امکان بازنگری  آن را بيابيم!

- شرح روشن و واقع بينانه ای از: مسائل، مشکلات، نارسايی ها، موانع و  يا توانمندی ها ، منابع و امکان های بالقوه و بالفعل خود ارائه دهيم!

- با استفاده از اين ابزار، بتوانيم پاسخ روشنی از نمايندگان و «مسئولان» ، در گزارش عملکرد دوره ای شان، بگيريم!

- بدانيم نمايندگان را برای انجام چه مسئوليت و کاری، در راستای آماجهای مان، در اين دوره، انتخاب می کنيم!  

 

با اين اميد که، پروژه را، به مثابه يک ابزار، در حرکتهای مان در جهت تغيير پديده ها بکار گيريم، اين طرح اوليه ی «ساختار پروژه» در شبکه اينترنتی قرار داده شد!

 

پيشاپيش از همکاری تان سپاسگزاريم!

 

داوود نوائيان

 
14 فوريه 2007    گوتنبرگ – سوئد
 

 

 

پيش زمينه :
 

آمريکا، در اواسط  ده 1950، پروژه اينتر پرايز (Polarisprojektet)، را در يک برنامه 7 ساله شروع کرد.

اما ، بلافاصله با « شوک اسپوتنيک» (Sputnik- chocken)  مواجه شد ،  مبنی بر اينکه شوروی در حال قراردادن ماهواره اش در مدار زمين ، و پرتاب موشک قاره پيما است! و اين سبب شده که آمريکا ، تمام تلاش خود را در سرعت بخشيدن انجام واتمام «پروژه» به کار ببرد و در نتيجه توانست 3 سال زودتر از موعد پيش بينی شده ، پروژه را به سرانجام برساند و اولين راکت پولاريز را در سال  1960 پرتاب کند.

کليد سرعت و پيشرفت پروژه در چهار واژه زير خلاصه شده بود:

برنامه / ارزيابی و بازنگری / تکنيک

PERT – Program Evaluation & Reviw Technique

به عبارت ديگر، کاربرد سيستماتيک: برنامه، وظايف کار مشخص، تعين حدود مسئوليتها، انتخاب هدف های زمان بندی شده ، ارزيابی ، بازنگری ، دانش و تکنيک!

در ده 70 ،  با توسعه تجربه فوق و استفاده از: CPM, (Critical Path Method) در برنامه نويسی ، پروژه کار برد همه جانبه ای در دنيای غير نظامی، به ويژه در صنعت پيدا کرد.

با اين روش برنامه ريزی، فعاليت در خط حرکت اصلی، هم زمان و به طور موازی با چند خط حرکت فرعی، در يک شبکه وبا همبستگی منطقی، جريان دارد. پيشرفت و پيشبرد هريک از اين خط حرکت های موازی را می توان هماهنگ با حرکت خط اصلی پروژه و اهداف فرعی و اصلی، ارزيابی و اقدام به بازنگری کرد. در اين روش اين امکان هست، که در شرايط معين، اقدام به توقف، تغيير روش يا حتی عدم ادامه پروژه را گرفت، بدون آنکه خسارت جبران ناپذيری را تحمل کرد .

امروزه استفاده از اين شيوه و کاربرد پروژه، به مثابه يک ابزاز، در همه عرصه ها، يک امر بديهی تلقی میشود؛ برای مثال؛  واژه Projrktledare (مدير پروژه) اولين بار، در سال 1966 وارد فرهنگ زبان سوئد شد، ولی در ده 90 کاربرد پروژه آنچنان در سوئد همه گير شده است ، که به شيوه تفکر معمول برای «تغيير» هر پديده تبديل شده است ؛ حتی کارمند بانک نيز مجبور شده مظمون “deadline”  را ياد بگيرد!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- زمان کوتاه ، هزينه بودجه و کيفيت رابطه ای متناقض (پارادوکسال) با هم دارند، که در هنگام زمانبندی پروژه بايد مورد توجه قرار گيرد.

2- بايد توجه داشت که در بودجه پروژه، معادل پولی ارزش تمامی در آمدها و هزينه ها، از جمله معادل پولی ارزش نيروی کار ايده ال (افتخاری)، امکان سازی ها، بايد تعين و در ستون هزينه ها و همزمان معادل آن به عنوان کمک در ستون در آمدها منظور شود. به عبارت ديگر، در پروژه هايی که با کمک «کار افتخاری» انجام میشود، دل نگرانی «چه کسی همت میکند بايد در همان مرحله طرح پروژه تعين، تدقيق و تضمين شود وگرنه پروژه در سطح آرزو و در به ترين حالت ايده، باقی خواهد ماند!

 

 

 

 

 

 

 

   

Mobile:    0707 85 66 49  (Davoud Navaian) 

E-mail:    ikfc@eucn.org      ikfc@telia.com

 

شبکه فرهنگي ايرانيان اتحاديه اروپا، ( EUCN نهادی است غير انتفاعی و متشكل  از انجمن ها و كانونهای باورمند به دمکراسی، آزادی و منشور جهانی حقوق بشر ؛  كه در زمينه های فرهنگی، اجتماعی و حقوق بشر در كشورهای اتحاديه اروپا فعاليت دارند.  اولين نشست EUCN در تابستان 2001 برگزار شد. و  اساسنامه و اهداف آن پس از يک سال گفتگو و تبادل نظر ؛  در نشست عمومی  تاريخ 29 تا 31 ژوئيه 2002 در يون شوپينگ - سوئد؛با شرکت نمايندگان تعداد زيادی از انجمن های ايرانی از کشورهای:  آلمان؛ اطريش؛ ايتاليا؛ انگلستان؛ دانمارک؛ سوئد؛ نروژ ؛ هلند و ... ؛ بررسی و تصويب شده است.  از جمله اهداف   EUCN - شناخت و دستيابی به علايق و نقطه نظرهای مشترک ؛ تبادل تجربه، اطلاعات و دانش  و گسترش همکاری بين انجمن های فعال در کشورهای  اتحادیه اروپا و دفاع از حقوق بشر، آزادی و دمکراسی  می باشد

Copyright © 2003 IKFC. - All rights reserverad. Contact:IKFC

 | Länkar|Svenska تابلو اعلانات|  گفتگو | بايگانی| پيوندها |صفحه نخست