The EU's Cultural Network - Iranians

The EU:s Multicultural Network - Iranians           شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا   

                                                                             

صفحه نخست    |  Länkar  |   Om EUCN (svenska

 

دفاع از حقوق بشر ، آزادی  و  دمکراسی از اهداف «شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا» است.

 

در باره EUCN

 EUCN در شهرهای مختلف اروپا:

گزارش تصويری از تاسيس EUCN 

فعاليت؛ پروژه

تماس با  EUCN

تماس با وب سايت

IKfC

کانون پژوهش فرهنگ ايران »»» 

 

کتابخانه

»»»

 

جوانان در پارلمان اروپا

i EU-parlamentet

 

جوانان در پارلمان سوئد

i Sveriges Parlament

 

جوانان در سازمان ملل

Ungdomarnas konsert och resa till FN för Fred och Frihet

 

Dr. Lahidji

 

 Dr. M. Ajoudani

 

Dr. F. Raisdana

 

Dr. N. Zarafshan

  

Ali-Ash. Darvishian

 

Dr. H. Peyman

 

Yeshkevari

 

محمدهادى محمدى - مصاحبه با سايت ميراث فرهنى

گزارش حمايت ايرانيان

از آموزش بچه های کار و خيابانی و ...

»»»»»»

اردوی تابستانی

شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا    و     کانون پژوهش فرهنگ ايران در سوئد

13 تا 17 آگوست 2008 در برلين

گزارش، بيلان مالی و ارزيابی اردوی 2008  و در بارۀ اردوی آينده

بادرود!

اردو ی تابستانی امسال، از 13 تا 17 آگوست 2008؛ در منطقه KiEZ ، کنار درياجه Frauensee و  24   کيلومتری برلين، در محيطی سرشار از مهر و دوستی، با شرکت 185 تن از ايرانيان مقيم سوئد، نروژ، دانمارک، آلمان، اتريش، هلند، بلژيک، انگليس، فراسه، آمريکا و ايران با همکاری دوستان برلين،  شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا و کانون (IKFC) برگزار شد. 

محيط شاد و دوستانه‌ی اردو ، علی الرغم نارسايی ها در برنامه و محدويتهای محل؛ بدون گذشت و همکاری بی دريغ همه ی شرکت کنندگان، امکان پذير نبوده است.

اردوی امسال، علاوه بر فعاليتهای تفريحی و فرهنگی (شنا و قايقرانی، دوچرخه سواری، گردش در برلين،  جلسه، سمينار و برنامه های جشن و سرور)، همراه با دو جشن تولد و هنرنمايی گروه موسيقی مازندرانی نيز بوده است.

يکی از برنامه های جنبی اردوی امسال، سمينار مفيد و پربار خانم دکتر شهناز قاراگزلیان، در باره پیشگیری و درمان دیابت نوع 2 بوده ، که مورد استقبال خيلی ها قرار گرفته است.

مجموع مخارج اردو  12082 يورو  و کل دريافتی 15095 يورو بوده است، در نتيجه مبلغ 3013  يورو (معادل 27953 کرون سوئد) باقی مانده است. به جز تعداد محدودی از مهمانان، همه، از جمله مسئولان اردو، هزينه شان را کامل پرداخت کرده اند.

يقينن کيفيت برنامه و دست آوردهای اردو می توانست و می بايست بهتر باشد.اضافه آوردن مبلغ بالا، (3013 يورو)، خود، يکی از نشانه‌های نادقيق بودن تعين بودجه، ميزان مبلغ وروديه و  عدم ارائه سرويس شايسته می باشد. برگزار کنندگان اردو آنچه که در توان داشتند انجام دادند. اما وجود برخی مسائل غير قابل پيش بينی و کنترل، امکان تعين بودجه درست، برنامه ريزی و تدارک بهتر  را از ما سلب کرده بود. برای نمونه، تا روز جمعه معلوم نبود چه تعداد و با چه شرايط سنی در اردو شرکت خواهند کرد!  عدم آگاهی از آمار دقيق شرکت کنندگان؛ شرايط و علايق آنها و همچنين ضعف در هماهنگی و مديريت، باعث شد تا نتوانيم برنامه ريزی و تدارک بهتری را پيش بينی کنيم.

 مبلغ باقی مانده فوق (3013  يورو )، به پيشنهاد تعدادی از شرکت کنندگان، در حساب کانون پس انداز می شود، تا در فعاليت مشترک آينده (اردو و يا ...) برای برنامه های ويژه جوانان، هزينه شود.

اردوی آينده، تنوع و جوانان!

يکی از اهداف ما از برگزاری اردو، امکان ديدار و  آشنايی، گفتگو و تبادل تجربه، به ويژه با نسل جوان، است. به همين دليل، همواره، با گشاده رويی، از حضور همه‌ی علاقمندان به شرکت در اردو، تا جائيکه امکانات اجازه دهد، شادمانه اسقبال می‌کنيم.  تجربه، نيز نشان داده است، شاد و پربار بودن برنامه‌های اردو، بستگی کامل به «تنوع» شرکت کنندگان و همکاری داوطلبانه شان دارد. اين ويژگی، اردوی ما را، از يک فعاليت سفری-تجاری متفاوت می‌کند! 

هدف ديگر ما، آشنائیِ بيشتر ِ جوانان با فرهنگ ايران و سنت باستانی شادخواری و يافتن همديگر می‌باشد. حضور و علاقه جوانانی که از ايران آمده بودند، نشانگر آن است، که اگر تدارک بهتر و برنامه های متنوع تری پيش بينی شود، خانواده‌ها و جوانان بيشتری از ايران، در اينگونه فعاليتها شرکت ‌خواهند کرد و در اين صورت اردو می تواند، محلی برای ديدار، آشنائی، تبادل تجربه و دانش بعضی از جوانان داخل و خارج از ايران شود!

با توجه به اهداف فوق، تلاش خواهد شد تا اردوی آتی، در فاصله ی هفته ی آخر جولای و  هفته ی اول آگوست 2009  برگزار شود و  اطلاعيه ی آن ، در ماه مارس 2009 ، در تارنمای شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا درج گردد. از دوستان علاقمند به اينگونه فعاليتها، درخواست می کنيم،  لطف کنند،  نظرات و پيشنهادهاي شان را، از طريق آدرسهای الکترونی: eucn@eucn.org  و  ikfc@telia.com  به کانون و يا شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا ارسال دارند.

يکبار ديگر، از همه ی شرکت کنندگان در اردو، به خاطر همکاری و مهربانانی هايشان، صميمانه سپاسگزاريم!  

داوود نوائيان

25 آگوست 2008  - گوتنبرگ - سوئد

Mobil: 0046 707 85 66 49 

  E-mail: navaian@telia.com

 برداشت يک شرکت کنندۀ جوان، مقيم ايران، از اردوی 2008

»»»»»

 

*****

گزارش تصويری از جشن تولد  در اردوی 2008  - برلين

»»»»»         2  »»»»»          3  »»»»»

             

آرشيو اطلاعيه های اردوی 2008

»»»»»

****

اردوی برلين به روايت خالواش

»»»»»

****

Konsert för fred

 

گزارش‌های تصويری

 از فعاليت های

کانون پژوهش فرهنگ ايران و ...

در يوته بوری

»»»

 

 

EUCN

جلسه تاسيس شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا

 

 

 اردوهای تابستانی کانون

اردوی  1999

اردوی 2001

اردوی 2004

اردوی 2005

 

Dr. S. Irandost

 

Dr. F. Raisdana

 

Moradi_Kermani

 

  H. Mohammadi

 

Said Madani

 

Parsa & Jazaeri

 

Maryam  Moktari

 

Zoherh Ghaeini

 

 

Nowrowz

 

Volleyball

 

 

گزارش‌های تصويری از فعاليتهای فرهنگی و اجتماعی در يوته بوری! »»»

 

 

 

گزارش کوتاه از فعاليت  کانونپژوهش در سال 2003

 

 

شبکه فرهنگی ئيلبو

 

شبکه فرهنگي ايرانيان اتحاديه اروپا، ( EUCN نهادی است غير انتفاعی و متشكل  از انجمن ها و كانونهای باورمند به دمکراسی، آزادی و منشور جهانی حقوق بشر ؛  كه در زمينه های فرهنگی، اجتماعی و حقوق بشر در كشورهای اتحاديه اروپا فعاليت دارند.  اولين نشست EUCN در تابستان 2001 برگزار شد. و  اساسنامه و اهداف آن پس از يک سال گفتگو و تبادل نظر ؛  در نشست عمومی  تاريخ 29 تا 31 ژوئيه 2002 در يون شوپينگ - سوئد؛با شرکت نمايندگان تعداد زيادی از انجمن های ايرانی از کشورهای:  آلمان؛ اطريش؛ ايتاليا؛ انگلستان؛ دانمارک؛ سوئد؛ نروژ ؛ هلند و ... ؛ بررسی و تصويب شده است.  از جمله اهداف   EUCN - شناخت و دستيابی به علايق و نقطه نظرهای مشترک ؛ تبادل تجربه، اطلاعات و دانش  و گسترش همکاری بين انجمن های فعال در کشورهای  اتحادیه اروپا و دفاع از حقوق بشر، آزادی و دمکراسی  می باشد

Copyright © 2003 IKFC. - All rights reserverad. Contact:IKFC

 | Länkar|Svenska تابلو اعلانات|  گفتگو | بايگانی| پيوندها |صفحه نخست