The EU's Cultural Network - Iranians

The EU:s Multicultural Network - Iranians           شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا   

                                                                             

صفحه نخست    |  Länkar  |  Svenska 

 

دفاع از حقوق بشر ، آزادی  و  دمکراسی از اهداف «شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا» است.

 

در باره EUCN

 EUCN در شهرهای مختلف اروپا:

گزارش تصويری از تاسيس EUCN 

فعاليت؛ پروژه

تماس با  EUCN

تماس با وب سايت

IKfC

کانون

 »»»

 

ايران،

هفت هزار سال تمدن

»»»

 

کتابخانه

»»»

 

گروه دوم جوانان در

پارلمان اروپا

»»»

Ungdomar i

Europaparlamentet

6–8 nov. 2008

 

 

 

 اردوی 2008

در برلين

Läger 2008

i Berlin

 

 

جوانان در

پارلمان اروپا

Ungdomar i

EU-parlamentet

15-17 maj 2007

 

 

جوانان در

پارلمان سوئد

Ungdomar i

Sveriges Parlament

2-3 nov 2006

 

 

جوانان در

سازمان ملل

Ungdomar i

UN

10-19 April 2006

 

 

 

 اردوهای تابستانی کانون

IKFC's Läger

اردوی  1999 Läger

اردوی 2001 Läger

اردوی 2004 läger

اردوی 2005 lLäger

 

 

 

 

 

 

طرح اوليه ساختار يک پروژه

Power point

HTML

 

LFA

LFA ppt

 

آرشيو

«ما نيز می خواهيم در آينده  جهان ما شرکت داشته باشيم!»

 

 

Ungdomarnas studieresa (2:e grupp) till New York "FN"  vecka 44, 2009  »»» 

اطلاعيه های مربوط به تدارک سفر  2009 جوانان به سازمان ملل  »»»»»»

 

 

Ungdomsprojekt 6,

 ششمين  پروژه ويژه جوانان

 

december  2008

 

 

 

Opinionsundersökning

 om kommande och utförda ungdomars projekt

 

Med syftet att uppmuntra ungdomar utveckla utbyte av information och erfarenheter har organisatörer av ungdomars studieresor till EU Parlamentet beslutat att dela ut värdefullpriser till 2 av de elever som har lämnat de bästa rapporterna om studieresorna till Bryssel.

Samtliga inskickade upplevelser om studieresorna till Bryssel, EU Parlamentet är tillgängliga för allmänheten på EUCN:s webbsida (på sidor www.eucn.org/eup.htm och www.eucn.org/eup2.htm ). Vi önskar att våra ungdomar poängsätter de rapporter de tycker är allra bästa. Det gör man genom att ge 5-10 poäng till en eller två rapporter per resa. Man skickar sina poäng med motivering (max 5 rader) till ikfc@telia.com senast 27 mars 2009.

De gymnasieelever som deltar i denna opinionsundersökning har chansen att få delta kostnadsfritt i ”diskofesten” arrangerade för de unga ”medresenärer” den 18:e april 2009.

Priserna utdelas på Medborgarhuset i Gamlestan den 18:e april 2009 i samband med samkväm/information angående utförda ungdomars studieresor till EU-parlamentet. Samtidigt gör vi också en opinionsundersökning om kommande studieresa till ”FN” som äger rum vecka 44, 2009.

För ytterligare information vänd er till respektive modersmålslärare i Mölndal, Göteborg och Partille.

Jag tackar på förhand för ert samarbete och medverkande!

 

Davoud Navaian

Projektledare

Mobil: 0707 856 649

 

دعوت به شرکت در نظرخواهی!

درباره ی پروژه های انجام شده و پروژه ی آينده

 

به منظور تشويق جوانان و تبادل تجربه، سازمان دهندگان  سفرهای جوانان به پارلمان اروپا در نظر دارند، از طريق رای دانش آموزان، به 2 تن از جوانانی که بهترين گزارش را در زمينۀ سفرهای شان به بروکسل و ديدار با نمايندگان پارلمان ارويا، نوشته اند، جايزه ی با ارزشی اهدا نمايند.

گزارش‌های سفرهای آموزشی به پارلمان اروپا، در سايت EUCN  در صفحه های (www.eucn.org/eup.htm   و   www.eucn.org/eup2.htm ) درج شده است. ما اميدواريم جوانان با مطالعه آنها،  دو  گزارش از به ترين گزارشهای هر کدام از سفرها را انتخاب و از 5 تا 10  ارزش گذاری  کنند. و  رای شان را، همراه با نوشتن دليل انتخاب هايشان (حداکثر در 5  خط به فارسی يا سوئدی) تا تاريخ 27 مارس 2009، از طريق ايميل  ikfc@telia.com   برای ما، ارسال دارند!

دانش آموزان دبيرستان، که در اين نظر خواهی شرکت کنند، اين شانس را خواهند داشت که بدون وروديه در مهمانی و ديسکو، که ويژه ی «جوانان همسفر»، برای 18 آپريل 2009 تدارک ديده شد، شرکت نمايند!

جوايز با حضور جوانان همسفر و خانواده هايشان، در برنامه ويژه ای که 18 آپريل 2009 در Medborgarhuset واقع در  Gamlestan برگزار می شود، اهدا خواهد شد.  

در اين برنامه، همچنين، پيرامون چگونگی پروژه‌های انجام شده و پروژه ی اعزام جوانان به «سازمان ملل» ، که برای هفته 44 - 2009 برنامه ريزی شده، نظر خواهی و گفتگو خواهيم کرد.

برای دانستنی‌های بيشتر، لطفا به آموزگاران زبان مادری دبيرستانهای موندال، يوته بوری و پارتيله مراجعه نمائيد

قبلا از همکاری و ياری شما صميمانه سپاسگزاريم!

 

داوود نوائيان

مدير پروژه

شماره موبيل: 0707856649

- Utvärdering    »»»»»

- ارزيابی   »»»» 

- Upplevelser »»»»

- گزارش جوانان و ...   »»»» 

- Ekonomiskredovisning  »»»»»

- گزارش مالی  »»»» 

- Program  »»»»»

برنامه   »»»» 

- Bilder  »»»»»

- تصوير   »»»» 

- Ett inslag fr. Sveriges Radio P2 

- گزارش راديو سوئد (پژواک)

- Partilletidning  »»»»»

- روزنامه پارتيله  »»»»»

- Deltagarlistan  »»»»»

- شرکت کنندگان   »»»»»

- Samkväm/information  »»»»»

- «شب نشينی» و گفتگو،   »»»

- Meddelande no. 1 (på persiska) »»»

- اطلاعيه شماره 1  »»»

  

 

Bilder av ungdoms studieresa till Europaparlamentet 6 -8 nov. 2008

 

 

 

   

 برای ديدن و خواندن گزارش تصويری و نوشتاری، مربوط به سفر  اول جوانان به پارلمان اروپا ،

لطفا عکس زير را کليک کنيد!

 

Ungdomarnas studieresa till Bryssel för besök på

"Europaparlamentet"; "European Commission"   15 - 17 maj 2007

The Hjällbo's Cultural Network

The Hjällbo Cultural Network

شبکه فرهنگی يئلبو

 

 

خبرفرهنگی از ...

 يوته بوری »»»

 اروپا  »»»

 ايران »»»

 

 

Konsert för fred

 

Nowrowz

 

  Sommarläge 2004

 اردوی تابستانی 2004

 1 >>   3 >>  2  >>  4 >>   5 >>   6 >>

 

   

  Summarläge 2005

   اردوی تابستانی 2005

 1»»»   2»»»  3»»» 4»»»   

 

 

EUCN

جلسه تاسيس شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا

 

 

Några bilder av IKFC:s aktivitetr

گزارش‌های تصويری از فعاليتهای فرهنگی و اجتماعی در يوته بوری! »»»

 

Rapporter av IKFC:s aktiviteter i 2003

     گزارش کوتاه از فعاليت  کانونپژوهش در سال 2003  

 

 

شبکه فرهنگي ايرانيان اتحاديه اروپا، ( EUCN نهادی است غير انتفاعی و متشكل  از انجمن ها و كانونهای باورمند به دمکراسی، آزادی و منشور جهانی حقوق بشر ؛  كه در زمينه های فرهنگی، اجتماعی و حقوق بشر در كشورهای اتحاديه اروپا فعاليت دارند.  اولين نشست EUCN در تابستان 2001 برگزار شد. و  اساسنامه و اهداف آن پس از يک سال گفتگو و تبادل نظر ؛  در نشست عمومی  تاريخ 29 تا 31 ژوئيه 2002 در يون شوپينگ - سوئد؛با شرکت نمايندگان تعداد زيادی از انجمن های ايرانی از کشورهای:  آلمان؛ اطريش؛ ايتاليا؛ انگلستان؛ دانمارک؛ سوئد؛ نروژ ؛ هلند و ... ؛ بررسی و تصويب شده است.  از جمله اهداف   EUCN - شناخت و دستيابی به علايق و نقطه نظرهای مشترک ؛ تبادل تجربه، اطلاعات و دانش  و گسترش همکاری بين انجمن های فعال در کشورهای  اتحادیه اروپا و دفاع از حقوق بشر، آزادی و دمکراسی  می باشد

Copyright © 2003 IKFC. - All rights reserverad. Contact:IKFC

 | Länkar|Svenska تابلو اعلانات|  گفتگو | بايگانی| پيوندها |صفحه نخست